01
okt.
04
okt.
FOOD FOR CHANGE 2020
Yoshinori Shibuya

La Bécasse
1F Yuki Bldg. 541-0046 Osaka
20 JPY /Person